Roulette för nybörjare

Roulette är ett spel alla känner igen, men det är många som aldrig har provat på spelet själv. Så länge man har sett spelet spelas har man nog en förståelse för hur spelet går till. Här går vi igenom spelet så att till och med totala nybörjare kan lära sig spela roulette.

Roulette finns huvudsakligen i två varianter: europeisk och amerikansk roulette. Den enda skillnaden mellan dessa två är att den amerikanska varianten har ett extra fack i rouletthjulet och en ruta till på spelbordet: dubbelnollan. Av skäl som förklaras nedan betyder detta att den europeiska varianten är mer fördelaktig för spelare och är den man bör välja.

Det första som händer när man spelar roulette är att alla spelare kring bordet får en tid på sig att bestämma var de vill lägga sin satsning. Satsningarna delas upp i två olika kategorier: inside och outside.

Inside betyder att man satsar någonstans i mitten av bordet där alla nummer står. Man kan satsa på de följande:

 • Ett enskilt nummer
 • Två intilliggande nummer
 • Tre nummer i en rad
 • Fyra nummer som delar ett hörn
 • Sex nummer i två rader vid varandra

Det går också att satsa på nollan, antingen enskilt eller som ett av två, tre eller fyra nummer. Och detta är det enda sättet att vinna om kulan landar på nollan. I alla andra fall förlorar alla sina insatser. Nollan brukar därför kallas för husets nummer.

Outside betyder att man lägger sin satsning på någon av de rutor som omger numren i mitten. Dessa är:

 • Numren 1-18
 • Numren 19-36
 • Alla röda nummer
 • Alla svarta nummer
 • Det första, andra eller tredje dussinet nummer
 • En av tre kolumner med nummer

Roulette är ett spel som är perfekt balanserat mellan odds och utdelning. Detta betyder att det inte finns någon strategi som statistiskt sett ger högre utdelning än att bara spela rent slumpmässigt. Alla system som påstås fungera har alltid en underliggande brist som inte går att komma runt.

rnn.yqe.